Orde van Weefsters

 

De Orde van Weefsters Vita Feminea Textura is opgericht in 1947 en is de vrouwelijke equivalent van de Orde van Vrijmetselaren.

In de emancipatieperiode direct na de Tweede Wereldoorlog werd door vrouwen besloten een eigen orde op te richten met als uitgangspunt het gericht werken aan zelfkennis, bewustwording en geestelijke ontwikkeling. De Orde streeft dit na door rollenspelen en rituelen waarin symboliek en geestelijke arbeid de zoektocht naar de zin van het leven ondersteunen.

Toetreding is alleen mogelijk na inwijding. Inwijding is een manier om je bewust te worden van wie en wat je bent. In inwijdingen wordt gebruik gemaakt van symboliek.

Wij kennen geen geloofsovertuiging of dogma's; ieder lid mag haar eigen 'waarheid' hebben.

 

 

Cirkel

Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken,
blijf ik denken zoals ik altijd heb gedacht.

Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht,
blijf ik geloven zoals ik altijd heb gelooft.

Als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd,
blijf ik doen zoals ik altijd heb gedaan.

Als ik blijf doen zoals ik altijd heb gedaan,
blijft mij overkomen wat mij altijd overkwam.

Maar als ik mijn ogen sluit en voel mijn ware zelf van binnen,
dan kom ik deze cirkel uit en kan steeds weer opnieuw beginnen.

Dichter onbekend

Op 13 maart 2019 houden wij weer een open loge-avond, waarbij belangstellende vrouwen een indruk kunnen krijgen van hoe wij onze bijeenkomsten in onze loge invullen. 

Klik hier voor meer info.

Als u belangstelling hebt kunt u ook contact opnemen met Diny Altena, tel. 0546-806118 of per e-mail: sciviam@ordevanweefsters.nl

De mens is op aarde als een wonderschone edelsteen, waarin zich elk onderdeel van de schepping weerspiegelt.

Hildegard van Bingen